Vi finner dyktige medarbeidere gjennom vår ryddige bemanning- og rekrutteringsprosess

Prosess
Alle kandidater kvalitetssikres av våre rådgivere

En rekrutteringsprosess via oss skal være profesjonell, lærerik og enkel for våre kunder. Alle våre rekrutterere er DNV sertifiserte rekrutterere og Aon Assement (tidligere Cut-e) Dette sikrer våre kunder en prosess og et resultat som er av høy standard. Sammen med et svært godt nettverk er vi i stand til å tak i de beste kandidatene på markedet.

Det første vi gjør er å fylle ut et jobbanalyse skjema. Dette gjør vi ofte i samsvar med våre kunder,
men er selvsagt noe vi/dere kan fylle ut etter en grundig vurderingssamtale.
Fordel med jobbanalyse
• Riktig kompetanse
. Færre sistegangsintervjuer ( spart tid). Riktig type personlighet

Etter at vi har fått definert hva som er de viktigste faktorene for at kandidaten skal være riktig genererer vi et tilbud på bakgrunn av forventet tid som kreves for oppdraget.

Når du har fått sett på tilbudet og jobbanalysen, gjennomgår vi dette en gang til for a serge for at alt er rett i henhold til deres ønsker. På bakgrunn av dette genererer vi en oppdragsbekreftelse som
skal sikre at dere får riktig kandidat og at prosessene rundt rekrutteringen holder et høyt nivå.

Sammen finner vi frem til de den beste strategien for å nå ut til kandidatene. Vi trekker fra tidligere erfaringer, samtidig som vi tar hensyn til hvilke krav dere har ift promotering.

Når oppdragsbekreftelse er akseptert fra deres side begynner vi med markedsføring av stillingen på alle relevante kanaler. Vi er transparente gjennom hele prosessen, og dere får oppdatering på prosessen så ofte dere ønskerHvis kandidatprofil er tilfredsstillende, og kandidaten er aktuell for stillingen vil det bli innkalt til intervju innen 48 timer. Dette er for å sikre at vi får tak i de beste kandidatene før andre. Intervju blir
gjennomført i henhold til våre svært strenge regler, og kandidaten blir nøye vurdert av vår rekrutteringsmedarbeider

Hvis kandidaten kvalifiseres for sistegangsintervju, vil du få elektronisk cv oversendt via vårt system.Svært oversiktlig, og enkel layout. Da ønskes det at du gjennomfarer intervju så snarlig som mulig
for å unngå for mye konkurranse fra andre aktører.

Når avgjørelse er fattet om hvem som skal ansettes, kalles kandidaten til et forhandlingsmøte hvor dere diskuterer vilkår og signerer arbeidsavtale. Dette bør skje innen maks to virkedager, da kandidater ofte blir utålmodige og søker andre jobber i mellomtiden. 

Vi følger opp helt frem til oppstart av kandidat og flere ganger i løpet av prøvetiden på 6 mnd.

Verdier

Dette er viktig for oss