En god partner i en utfordrende tid

Utfordringene arbeidslivet har hatt med Covid krisen er svært mange, og det er ingen tvil om at mangevirksomheter har måttet legge om måten de arbeider på. Utrolig nok har det ikke vært mangel på teknologiskeløsninger, men det har vært svært utfordrende å omstille seg og organisere aktiviteter på den digitale arenaen.Mange har nok funnet rekruttering utfordrende i disse virtuelle tider med tanke på økonomisk risiko,intervjuprosessen, onboarding og oppfølgning. Dermed er det enda flere faktorer som taler for å bruke enkompetent samarbeidspartner, som kan kvalitetssikre og levere dyktige ansatte under svært utfordrende forutsetninger.

Under er tre gode grunner som taler for dette:

1.Ansvaret og risiko flyttes til byrået
Mange bedrifter opplever at de er i konstant beredskap med åhåndtere nye tiltak og utfordringer knyttet til økt smitte og konstanteendringer på myndighetsnivå. Selv om arbeidsmengden på kort siktindikerer behov, opplever mange at det er skummelt å ansette nyemedarbeidere når ting er så uforutsigbart.
Ved å bruke forskjellige ansettelsesmodeller somrekrutteringsbyråene tilbyr kan bedriften få tid til å vurdere hvorvedvarende behovet er og samtidig overføre ansvaret på byrået. Formange bedrifter føles dette som en lettelse og skaper rom for å tariktig avgjørelse med hensyn til bemanningsbehovet. I tillegg kan deoverlate mye av onboarding, HR/lønn til byrået. Dette gir lederneverdifull tid som kan brukes til å lage proaktive planer.


2. Effektivisering og kvalitetssikring av prosesser
Som følge av permitteringer det siste året, har antall søkere økt. Dettehar gjort screening av kandidater til en vanskelig og tidkrevendeprosess. Det å kunne skille de beste søkere med riktig kompetanseeffektivt, krever systemer som er tilrettelagt for dette. De flesterekrutteringsbyråene bruker spesialutviklede verktøy som kan scoresøkere, teste deres evner og tillater utheving og kommentarer slik atarbeidsflyten mellom kunden og rekrutterer er best mulig. Dette vilgjøre prosessen raskere, og har vist seg å øke kvaliteten på ansettelsen.


3. God onboarding
En virtuell onboarding er utfordrende både for arbeidsgiveren og denye ansatte. Ingen av oss er like og derfor håndterer vi dennesituasjonen og endringene ulikt. For en helt ny ansatt kan fysiskavstand oppleves isolerende. Bortsett fra å ha nødvendig og rettverktøy samt tydelige forventinger til stillingen så er det heltessensielt å utvikle forhold til den ansatte for å skape en vellykketstart. Vi i North er opptatt av å tilby våre kunder skreddersyddintroduksjonsplan så den ansatte opplever en tilrettelagthverdagsledelse, involvering og annerkjennelse.

Vi ønsker å være den foretrukne partneren når vikarbehovet melderseg og er selvsagt tilgjengelige når dere måtte ha behov for råd, hjelpeller bare ønsker å slå av en prat.
Vi er to svært erfarne rekruttere med over 15 års erfaring frarekrutteringsbransjen og for oss er ingen oppdrag er for små ellerstore. I North Talents dyrker vi de gode talentene sammen med våresamarbeidspartnere for å skape best mulig verdi for alle.


Kontakt oss gjerne


Amina Mrzic – Rekrutteringsansvarlig
Amina@northtalents.no – 472 89 204


Kristoffer Holand – Daglig Leder
Kristoffer@northtalents.no – 928 16 581

Del:

Flere artikler

Kompetanse

Vi jobber kompetansebasert og er sertifisert leverandør av Aon assessment sine tester! Les litt mer om hvorfor det er viktig i en rekrutteringsprosess.    Kompetanse

Skape hjemmekontor kultur

Det er ikke å se bort fra at det oppleves vanskelig å være motivert og kreativ når man har hjemmekontor.Følelsen av at hjem, fritid og

Proaktivt strategisk arbeid i en pandemi

Når man tenker på prioritert arbeid under denne svært utfordrende perioden,tenker man gjerne på brannslukking, overlevelse, nye regler og stadig skiftende forutsetninger. Samtidig tror jeg

Kontakt oss