Proaktivt strategisk arbeid i en pandemi

Når man tenker på prioritert arbeid under denne svært utfordrende perioden,tenker man gjerne på brannslukking, overlevelse, nye regler og stadig skiftende forutsetninger. Samtidig tror jeg mange har vært meget gode  på omstilling, funnet nye måter å jobbe på og åpnet øynene for andre organisasjonsstrukturer og arbeidsmetoder.

Møtt med så mye ny informasjon og ny kunnskap er det alltid en god ide og konkretisere disse ideene og tankene om til nedskrevne strategier. Når mange tenker på strategi, tenker de gjerne på alt virksomheten gjør bra og hvordan det kan gjøres bedre, det seg bedre marginer, kjappere leveringstid, bedre kundeservice, bedre produkt. I følge guruene innen faget kalles dette egentlig operasjonell effektivitet og er noe annet en strategi.

Strategi snakker først om fremst om hvordan utallige aktiviteter innad i selskapet er satt sammen på en måte som i liten grad lar seg kopiere. Det er ingenting galt med å øke den operasjonelle effektiviteten, men uten en god sammensetning av aktiviteter er det bare snakk om tid før man blir tatt igjen.Hvorfor tenke på dette nå? Hvis dere er en av de som har blitt dyktige på organisering av oppgaver, kommunikasjon på tvers av organisasjonen og kanskje samtidig vært så heldige å få økt kundebase eller omsetning det siste året er dere på god vei til å kunne bygge en videre strategi rundt dette.


Typer strategi

Det finnes to skoler av tankegang rundt dette, nemlig Porter, M.E (1996) som mener at det er en sammensetning av aktivitetene selskapet gjør som gir det beste fortrinnet og Barney,J.B & Hesterle, W (2015) som mener at unike ressurser og  kompetanse, og de forskjellige mulighetene for kombinasjoner av disse sett i  forhold til  konkurrenten gir best fortrinn.

Uavhengig av hvilken strategi du velger er det noen viktige avveininger som bør tas.


Hva er selskapet gode på i dag?

Hvordan kan man bygge videre på disse aktivitetene på en måte som gjør det enda vanskeligere for konkurrenter å kopiere. Desto flere aktiviteter som kobles på, desto vanskeligere vil det bli å kopiere. F.eks hvis dere har blitt gode på digital kommunikasjon og arbeidsmetodikk, hvordan kan dette kobles på alle deres kjerneområder. Kanskje man i stedet for å glede seg  til  å  gå tilbake, bør bygge videre på ny  kunnskap og  få  dette implementert kjappest mulig for å være først ute.

Ingen god strategi fungerer uten å  gjøre trade-offs, så  hvilke deler av deres virksomhet kan  dere  velge bort  for  å  bli  enda bedre på kjerneområdene. F.eks et  lavpris flyselskap som  prøver å samtidig være gode  på  langdistanse luxus reiser vil  noen  få noen problemer med sin identitet som på lang sikt kan skade kjerneområdene. Med andre ord kan det hende at man i stedet for å være gode på både digitale prosesser og tradisjonelle prosesser må ta noen avveininger? Det er som regel plass til flere type selskaper i de fleste segmenter, men det er som  regel de  med  en  tydelig strategi som blir vekstvinnerne i lengden


Kartlegge ressurser og kompetanse

I dag har de fleste store bedrifter en HR avdeling som har til hensikt hjelpe ledelsen med dette. Dessverre blir det ofte til  at  HR  jobber mer  med  rekruttering, lønn  og  arbeidsrelaterte spørsmål, slik at dette ansvaret ofte faller på  mellomledere som  allerede har  mye  å  gjøre. De  fleste mener nok at de har god  oversikt over  hvem  som  kan  hva,  men  ofte  blir  det  jo  sånn  at  man  gjør  mye  av det man kan og lite av det man ikke kan. Dette fører gjerne til at ansatte blir gående med å gjøre det samme år etter år, fordi det er behagelig for leder.

Nå er vi i en unntakstilstand og mange sliter nok kanskje litt med motivasjonen. Da kan det være ekstremt nyttig å kartlegge hvilke evner og egenskaper som  finnes i  din  organisasjon. Gjøres dette riktig kan det være en svært motiverende og givende prosess for begge parter. Kanskje kontorassistenten er en sjakkentusiast på fritiden og lærer logiske oppgaver kjapt, eller en backoffice arbeider får energi av å snakke med folk? Verktøy som evne-, personlighet og evne- tester kan hjelpe deg finne ut hva du har.


Hvordan oversette dette til et strategisk fortrinn?

Som vi snakker om tidligere handler strategi om en sammensetning av flere aktiviteter eller unike ressurser og kompetanse. Hvis det viser seg at du kan omsette dine interne ressurser til sitt fulle potensiale, taler vel det for seg selv at dette gir merverdi.

Dette er bare et sandkorn i en ørken av strategisk teori, men jeg håper dette kan være  med  å hjelpe deg tenke litt utenfor boksen frem til vi forhåpentligvis når den nye normalen. Fordi jeg tror verden vil se temmelig annerledes ut selv om ting blir “normalt”.

God helg til alle talenter der ute 🙂

Del:

Flere artikler

Kompetanse

Vi jobber kompetansebasert og er sertifisert leverandør av Aon assessment sine tester! Les litt mer om hvorfor det er viktig i en rekrutteringsprosess.    Kompetanse

Skape hjemmekontor kultur

Det er ikke å se bort fra at det oppleves vanskelig å være motivert og kreativ når man har hjemmekontor.Følelsen av at hjem, fritid og

En god partner i en utfordrende tid

Utfordringene arbeidslivet har hatt med Covid krisen er svært mange, og det er ingen tvil om at mangevirksomheter har måttet legge om måten de arbeider

Kontakt oss