Skape hjemmekontor kultur

Det er ikke å se bort fra at det oppleves vanskelig å være motivert og kreativ når man har hjemmekontor.
Følelsen av at hjem, fritid og jobb har blitt til ett kan etter så lang tid være overveldende.
Etter å ha snakket med mange som «sliter» med hjemmekontor, så er det noen fellesnevnere som hjelper med å holde den kreative delen av hjernen i gang.

Tips til å holde på motivasjonen


Innred hjemmekontor

De fleste av oss endte opp med en slags hjemmekontornødløsning. Det virket så unødvendig å brukemye energi på innredning, da alt var midlertidig. Vel, nå somdet har vart så lenge som det har, så opplever vi at det er ekstra viktig å skape en arbeidsplass som gir energi. Omgivelsene våre påvirker humøret og produktiviteten. Bruk farger som gir deg glede, farger som pirrer kreativiteten din. Godt arbeidslys øker produktivitet med 23% (Loftness etal, 2003). Husk også å gi plassen en touch av det grønne. Planter gjør oss mer oppstemte, og fungerer flott som romdelere.


Orden og Rutiner

Noen selskaper har flere møter om dagen til en gitt tid, mens andre har fri flyt. Uansett hvilken type bedrift du hører til så er det viktig å ha rutiner. Mennesker er vanedyr, og reisen til jobben blir et slags signal til hjernen om at det skjer noe. Mange forskere anbefaler å gå en morgentur, før du går innpå hjemmekontoret igjen. Gjør deg mentalt klar til jobben! Motivasjonen blir bedre, og det er lettere å opprettholde systemer om du holder orden. Ved å ha det ryddig, skaper du rom for at andre tanker slipper inn. Kanskje blir du inspirerttil å lage et nytt system? Kanskje fører den lille spiren til å tenke ut hvordan en jobbprosess kan utbedres.

Mange av oss kjenner kanskje til at det blir litt vel mye rydding, så prøv å sette av visse tidspunkter til jobbing og hold private sysler til faste «pauser» gjennom dagen. Det er lett å glemme at man på en ordinær arbeidsplass ikke tilbringer all tid til produktivitet heller, så en pause med jevne mellomrom er å anbefale.


Inviter til deling av kunnskap

Inviter til deling av kunnskap, ideer og meninger. Det er spesielt nå i hjemmekontortider at man trenger godt med faglig påfyll for å kjenne at en utvikler seg i riktig retning. Definer hva behovene i selskapet er. Ulike ansatte har ulike behov, men det er alltid noen områder som er av større interesse for flertallet. Da kan man tilby ett attraktivt faglig tilbud, og eventuelt bruke de ansatte som mestrer fagområdet godt til å opptre som en slags mentorer. Dette er et fint sosialt arrangement i tillegg og kan trigge ansatte til organisk læring og kunnskapsdeling i tiden etterpå.
Eller så kan man sette opp fagmøter og dele kunnskapmed resten av bransjen. Man vokser mye på å dele og lære av hverandre. Her kan man gjerne invitere eksperter til å holde foredrag og komme med litt ekstra


Praktiser god selv-være

Konstant tilgang til kjøleskapet og butikken kan fort resultere at man spiser usunt. Lag ukes meny medvarierte og sunne lunsjer. Du vil føle deg bedre når du spiser næringsrik og sunn mat, så kan man heller skeie skikkelig ut i helgen.

Hjemmekontorløsning har ført til at mange sparer reisetiden til jobben, men resultatet er at vi beveger oss mindre. Fysisk aktivitet gir mer energi. Legg opp til å gå eller jogge en tur hver dag. Kanskje kan man kombinere en treningstur med en venn, kollega eller nabo. Da får man dekket både det fysiske og det sosiale samtidig. Hvis du har mulighet til det kan du fint holde samtaler med andre mens du går en rolig tur ute. Vær bevisst på hvordan du strukturerer dagen, slik at det settes klare grenser mellom jobb og fritid. Dette vil sørge for at man får dekket behovet for balanse i tilværelsen og har mer overskudd når man først er på jobb. 

Del:

Flere artikler

Kompetanse

Vi jobber kompetansebasert og er sertifisert leverandør av Aon assessment sine tester! Les litt mer om hvorfor det er viktig i en rekrutteringsprosess.    Kompetanse

En god partner i en utfordrende tid

Utfordringene arbeidslivet har hatt med Covid krisen er svært mange, og det er ingen tvil om at mangevirksomheter har måttet legge om måten de arbeider

Proaktivt strategisk arbeid i en pandemi

Når man tenker på prioritert arbeid under denne svært utfordrende perioden,tenker man gjerne på brannslukking, overlevelse, nye regler og stadig skiftende forutsetninger. Samtidig tror jeg

Kontakt oss